Hoppa till innehåll

Våra djur

Gräsbetat kött från Hagatomten

Våra hondjur äter bara gräs och ensilage. Under sommarhalvåret betar de hagmarker, ängar och svårbrukade marker.
Betesdriften behövs för att hålla landskapet öppet och behålla den biologiska mångfalden.

En del av våra naturbetesmarker har särskilda värden, där den biologiska mångfalden är mycket stor. Många växter, insekter och fåglar är beroende av att dessa marker bevaras för sin överlevnad. Betesdjur är en förutsättning för att markerna ska hävdas och inte växa igen.