Go to Köttlådor

Köttlådor

Vi levererar köttlådor hem till din dörr, Inom en radie av ca 5 mil från gården.
Innehåller styckdetaljer och färs.
20 kg, 10 kg, Helglåda eller Grillåda.

Go to Nästa leverans

Nästa leverans

Nästa leverans:

5 setbember

Go to Beställ köttlåda

Beställ köttlåda

Fyll i vårt beställningsformulär för förbeställning av köttlåda
– hur enkelt som helst!

Hagatomten

Ekologiskt lantbruk

Det har i generationer bedrivits jordbruk på gården Hagatomten i utkanten av Falbygden. Idag är det vi Erik och Johanna som driver ett Ekologiskt lantbruk med nötköttsproduktion. Att arbeta långsiktigt med hållbara medel och ett ekologiskt brukande, tror vi ger bra förutsättningar för kommande generationer.

Våra hondjur äter bara gräs och ensilage. Under sommarhalvåret betar de hagmarker, ängar och svårbrukade marker. Betesdriften behövs för att hålla landskapet öppet och behålla den biologiska mångfalden.

Vi slaktar utvalda djur och hängmörar köttet i två veckor, vilket ger ett mört och smakrikare kött med låg vattenhalt.

Vi tror på svensk köttproduktion och investerar för framtiden. Under 2016-17 bygger vi nytt ko- och ungdjurstall, som delfinansieras av EU:s Landsbygdsprogram.

  • Säkra och luftiga stall.

  • Våra djur äter enbart gräs och ensilage.

  • Bidrar till biologisk mångfald.

  • Vi behandlar enbart sjuka djur.

Beställ köttlåda

Telefonnummer

Adress

Önskad leverans:

5 september

höst 2019

Typ av låda:
Låda 10 kgLåda 20 kgHelglådaGrill/steklåda Färdigskivad entrecoté /ryggbiff

Händer på Hagatomten